Přejít k hlavnímu obsahu

Jedna z hlavních místností kliniky. Provádí se zde příjem pacientů, základní vyšetření, kontroly, běžné aplikace léků, vakcinace,potvrzení před výstavou, výdej „petpassportů" a výdej veterinárních léčiv. Každý pacient je zaevidován do počítače. Hlavní počítač je propojen do sítě s dalšími počítači, ale i přístroji, jako je sono, RTG skia, EKG a čtečkou mikročipů. Náš počítačový program umožňuje i vkládání fotografií, videosekvencí a RTG snímků do karet.

Vybavení:

  • EKG BTL-08 - moderní monitorovací EKG přístroj pro snímání elektrokardiogramu.
  • Umožňuje podrobnou analýzu, diagnostiku a tisk EKG křivek. Je napojen na počítač.
  • Čtečka mikročipů i Max RID - zařízení je propojeno s PC, pracuje v souladu s mezi- národní normou pro radiofrekvenční identifikaci ISO 11785/5 (frekvence 134,2 kHz).
  • Digitální váha